Ciekawostki

Źródła prawa

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi)

Prawo wywodzi się z wielu źródeł. Podstawowym i często mylonym podziałem źródeł prawa jest podział na: źródła prawa sensu stricto (z łac. fontes iuris oriundi) i źródła poznania prawa (z łac. fontes iuris cognoscendi).

Pierwszy termin – źródła prawa oznacza akty normatywne, czy też inaczej akty prawne zawierające przepisy prawa oraz tryb tworzenia takich aktów.

top aborcji  Sop aborcji  Stp aborcji  Sto aborcji

hastagi na stronie:

#Agencja Work Now #agencja worknow #worknow kentucky #worknow agencja #work now adresowanie kopert #agencja work now kentucky #work now kentucky opinie

A to już wiesz?  Bezpieczeństwo sieci WiFi w Polsce 2010/2011: Poznań

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy