Wiadomosci branżowe

Seniorzy kręcą filmy! „Późne debiuty na Targówku”

Już drugi raz z rzędu pracujemy z seniorami, teraz z mieszkańcami warszawskiego Targówka, a szczególnie Bródna. Seniorzy są niezmiernie wdzięczną grupą, choć często  niesłusznie traktowaną jako taka, która nie poradzi sobie z obsługą sprzętu czy, co gorsza,  niewiele ma do powiedzenia – mówi Łukasz Szewczyk, Prezes Stowarzyszenia Pracownia Filmowa COTOPAXI, zawodowy filmowiec i autor projektu „Późne debiuty (…)”. - Właśnie ze względu na doświadczenie - czy w przeważającej części niepełnienie już funkcji zawodowych - to seniorzy mogą i powinni angażować się w działania społeczne, dokumentować i dyskutować o lokalnych sprawach oraz brać udział w tworzeniu lokalnych polityk publicznych. Właśnie takie cele przyjmujemy w projekcie „Późne debiuty na Targówku” realizowanym w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.

„Późne debiuty na Targówku”- to już druga edycja autorskiego projektu Stowarzyszenia COTOPAXI. Głównym narzędziem stosowanym w projekcie jest tzw. participatory video – od wielu lat z powodzeniem stosowane przez światowe organizacje pozarządowe. Narzędzie z pogranicza kultury filmu, socjologii i psychologii, doskonale sprawdza się w pracy z małymi i dużymi grupami, pozwalając m.in. na ustalanie i formułowanie przesłania w imieniu reprezentowanej społeczności, w tym zgłaszanie różnych stanowisk, aspiracji, dążeń, budowanie spójnego przekazu.

- Muszę przyznać, że bardzo cieszę się, obserwując zaangażowanie uczestników. Już na etapie warsztatów mieliśmy wiele gorących dyskusji dotyczących zarówno spraw lokalnych, np. Parku Bródnowskiego i jego funkcji czy zmiany przestrzeni urbanistycznej, jak i kwestii uniwersalnych dotyczących przemijania i sztuki. Seniorzy w trakcie warsztatów mieli bardzo dużo pytań odnośnie obsługi sprzętu filmowego, a obecnie, uzbrojeni w umiejętności i wnioski z rozmów, ruszyli w teren nakręcić swoje własne filmy. Pomysły są bardzo różne i to jest ich siłą. Spodziewamy się bardzo indywidualnych wypowiedzi, poruszających jednak uniwersalne tematy – mówi Łukasz Szewczyk. – Na premierę zapraszamy w drugiej połowie maja.

Projekt składa się z części warsztatowej oraz praktycznej. Uczestniczą w nim nie tylko doświadczeni filmowcy, ale też młodzi zaangażowani facylitatorzy. Międzypokoleniowy aspekt ”Późnych debiutów (…) ma niebagatelne znaczenie dla projektu, pozwalając na bezpośredni kontakt pomiędzy osobami posiadających różne umiejętności i doświadczenia życiowe, a połączonych w swoich działaniach pasją filmową, chęcią wyrażenia siebie i potrzebą działania.

W tym roku do projektu, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, zakwalifikowało się 25 seniorów z warszawskiego Bródna i Targówka. Więcej materiałów o projekcie oraz
o technice, jaką pracujemy, znajdziecie Państwo na:

www.pracowniacotopaxi.pl  oraz na naszym profilu: www.facebook.com/PracowniaFilmowaCotopaxi

Poniżej link do poruszającego dokumentu zrealizowanego przez seniorów metodą PV w ramach ubiegłorocznej edycji „Późnych debiutów (…)” . Realizatorzy próbują uzyskać odpowiedź na pytanie: Czy praca jest koniecznością? Swoje podejście do pracy prezentują osoby ze Środowiskowego Domu Samopomocy: http://www.youtube.com/watch?v=tEQfi7-MQMM.

 

 

Źródło Stowarzyszenie Pracownia Filmowa „Cotopaxi”. Dostarczył netPR.pl

Similar Posts