Wiadomosci branżowe

Oświadczenie ws. odwołania prof. B. Chazana ze stanowiska dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w Warszawie

Jako Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jesteśmy zbulwersowani decyzją odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny prof. Bogdana Chazana w kontekście odmowy wykonania aborcji ze względu na konflikt sumienia, przez prezydent Warszawy panią Hannę Gronkiewicz – Waltz. Prof. B. Chazan jest wieloletnim, zasłużonym dla szpitala dyrektorem. Placówkę

Jako Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny jesteśmy zbulwersowani decyzją odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala im. Świętej Rodziny prof. Bogdana Chazana w kontekście odmowy wykonania aborcji ze względu na konflikt sumienia, przez prezydent Warszawy panią Hannę Gronkiewicz – Waltz.


Prof. B. Chazan jest wieloletnim, zasłużonym dla szpitala dyrektorem. Placówkę objął w roku 2004. W czasie pełnienia przez niego tej funkcji szpital zyskał miano przyjaznego rodzinie, został dostosowany do europejskich standardów szpitalnictwa specjalistycznego, uzyskiwał najwyższe dotacje Unii Europejskiej w województwie mazowieckim, rocznie odbierał 4,5 tysiąca porodów przy dwa razy mniejszej ilości zgonów okołoporodowych niż średnia w Polsce. Posiada wiele oddziałów specjalistycznych.

Powyższa decyzja pani prezydent Hanny Gronkiewicz - Waltz jest wyrazem złamania zasady wolności sumienia i prześladowaniem praw ludzi wierzących do wyznawania swojego systemu wartości. Uważamy ją za wyraz dyskryminacji katolików w Polsce. Stanowczo przeciw temu protestujemy i podejmiemy stosowne kroki przeciw takiemu działaniu.

Jako Centrum Życia i Rodziny zrobimy wszystko by osoba o takich standardach cywilizacyjnych i kulturowych, po raz kolejny, nie objęła urzędu prezydenta m. st. Warszawy. Pani Hanna Gronkiewicz - Waltz jest osobą działającą wbrew interesom mieszkańców Warszawy i Polski, a jednocześnie należącą do obecnie rządzącej partii - Platformy Obywatelskiej - wielokrotnie skompromitowanej działaniami przeciwko życiu i rodzinie.

Będziemy domagać się przywrócenia na stanowisko dyrektora szpitala prof. Bogdana Chazana.

Zachęcamy do poparcia osoby profesora podpisując petycje na stronie: www.stopszykanom.pl


Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

Warszawa, dn. 9 lipca 2014 r.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Dostarczył netPR.pl
A to już wiesz?  ZDROWY POLAK PO SZKODZIE: poszkodowani proszą o edukację i zintegrowane programy rehabilitacji

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy